سرورهای سوپرمیکرو در معرض خطر سرقت اطلاعات …

[ad_1]

سرورهای سوپرمیکرو در معرض خطر سرقت اطلاعات به گزارش خبرنگاران به نقل از معاونت بررسی مرکز افتا بیش از 47 هزار سرور که روی مادربردهای Supermicro اجرا می شوند به دلیل قابل دسترس بودن یک مولفه داخلی از طریق اینترنت در معرض خطر هستند.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *